Varmista terveellinen ilmanlaatu HALO Smart Sensorin avulla

Edes parhaat turvajärjestelmät eivät pysty havaitsemaan näkymätöntä. Ilmanlaadun seuranta on erittäin tärkeää varmistaaksesi, että hengität terveellistä ilmaa. Savun havaitsemisen lisäksi vapohitti, marihuana tai epänormaalit äänet HALO Smart -anturi voi varoittaa asianmukaisia ​​henkilökunnan jäseniä haitallisista olosuhteista, jotka liittyvät sisäilman laatu. 

Kuinka HALO-anturi varmistaa terveellisen ilmanlaadun

HALO Smart Sensor tarjoaa hälytyksiä ja mielenrauhaa tarkistamassa ilmaa useille tekijöille havaittujen poikkeavuuksien perusteella. Näitä poikkeavuuksia ovat hiilimonoksidi (CO), hiilidioksidi (CO2), hiukkaspitoisuudet, kosteus, haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ja typpidioksidi (NO2). Anturi käyttää ilmanlaatuindeksiä (AQI), joka varoittaa käyttäjiä teollisuuden/hallinnon standardien toteamista poikkeavuuksista.

Miksi sinun pitäisi seurata sisäilman laatua?

Sisäilman laadun tarkkailulla on useita turvallisuuden kannalta tärkeitä tarkoituksia. Havaitseminen vaarallisia kemikaaleja, kuten ammoniakkia ja haitalliset kaasut korreloivat suoraan rakennuksen asukkaiden terveyteen. Varoituksen saaminen roiskeista tai vuodoista riittävän ajoissa voi suojella ihmisiä ja pelastaa ihmishenkiä. Anturi sijoitetaan yleisiin tiloihin ja yksityisiin huoneisiin ilmoittaen asiasta asianmukaiselle henkilökunnalle ilman, että hän ole paikalla.

 

Nämä turvatoimenpiteet suojaavat myös itse rakennusta ihmisten suojaamisen lisäksi. Kyky havaita tekijöitä, kuten kosteutta ja kosteutta, auttaa estämään homeen ja homeen kasvua. Homeen puhdistuskustannukset voivat nousta tuhansiin dollareihin ja aiheuttaa terveysriskejä. Havaintojärjestelmiin sijoittaminen ennen onnettomuuden sattumista on turvallisempaa ja kustannustehokkaampaa.

 

Rakennustasi tulee valvoa terveellisen ilmanlaadun varmistamiseksi, rakenteellisten vaurioiden estämiseksi ja terveysongelmien riskin vähentämiseksi. Koska COVID-19-epidemia on tuoreessa mielessä kaikilla, on aina tärkeää seurata mahdollisia ilmassa leviäviä tartuntoja, ennen kuin niistä tulee ongelma.

 

IPVideo Corporationin HALO Smart Sensor on ensisijainen vaihtoehto terveellisen sisäilman seurantaan. Sekä nopeaan että tehokkaaseen ilmanlaadun havaitsemiseen ei ole parempaa vaihtoehtoa. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja ja lisätietoja IPVideo Corporationin tarjouksista.