Mitä eroa on terveysindeksin ja AQI:n välillä?

HALO Smart Sensor tarjoaa reaaliaikaisen terveysindeksin mahdollisesta riskistä ilmassa leviävien tartuntatautien leviämiselle rakennuksessa. Ilmanlaatuindeksi (AQI) on laadun mittaus perustuu EPA-asteikkoon.

Tätä terveysindeksiä käytetään tartunnan leviämisen hillitsemiseen ja se hyödyntää lyhyitä mittausjaksoja nopeaan korjaamiseen. Terveysindeksin tekijät ovat:
• Hiilidioksidi (CO₂)

• Hiukkaset (1 μm, 2.5 μm, 10 μm)

• Kosteus (RH)

• Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)

• Typpidioksidi (NOXNUMX)