Kosteusanturi

HALO Smart Sensor mittaa suhteellista kosteutta, jolla on tärkeä rooli virusten selviytymisessä ilmassa sekä kuinka kauan ne pysyvät ilmassa.

Suositeltu kosteustaso on 40-60 % viihtyisyyden, mutta myös tartuntatautien kannalta. Jos kosteusanturi havaitsee kosteuden yli 60 % tai alle 40 %, se laukaisee Terveysindeksi tapahtuma.

60 %:n tai korkeammalla kosteudella ilman kosteus mahdollistaa viruksen eliniän pidempään.

Alle 40 %:n kosteusaine pysyy ilmassa pidempään, jolloin se kulkee pidemmän matkan.