Takuu

HALO 2C - KAHDEN VUODEN RAJOITETTU TUOTTATAKUU

Takuun kattavuus
IPVideo takaa alkuperäiselle ostajalle (jakelijalle), että IPVideo-tuotteessa ei ole suunnittelu-, valmistus- ja materiaalivikoja perustellussa normaalikäytössä kahden (2) vuoden ajan alkuperäisestä ostopäivästä ("Takuuaika") . Tämä takuu koskee myös lisävarusteita, kuten kiinnikkeitä, jos ne sisältyvät IPVideo-tuotteeseen alkuperäisen ostopäivänä.

Alkuperäisen ostajan tulee ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa IPVideolle kaikista IPVideo-tuotteessa ilmenevistä virheistä IPVideon RMA-käsittelyn mukaisesti, ja tämän tekemättä jättäminen tarkoittaa, että alkuperäinen ostaja menettää oikeuden saada virhe korjattua. IPVideolle on esitettävä voimassa oleva ostokuitti tai kuitti, joka todistaa oston ja sen päivämäärän takuuaikana takuupalvelun saamiseksi. Alkuperäisen ostajan ainoa oikeussuojakeino ja IPVideon ainoa ja yksinomainen vastuu rajoittuu IPVideon harkinnan mukaan joko IPVideo-tuotteen korjaamiseen käyttämällä uusia tai kunnostettuja varaosia tai tuotteen vaihtamiseen. Korjatuille tuotteille tai korvatuille tuotteille myönnetään takuu tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti alkuperäisen takuuajan tai yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan sen mukaan, kumpi on pidempi. Kun tuote tai osa vaihdetaan, kaikki vaihdettavat tuotteet tai niiden osat tulevat IPVideon omaisuudeksi. Tämä takuu on voimassa kaikissa maissa, ja se voidaan panna täytäntöön ottamalla yhteyttä IPVideo-tukeen. Saat lisätietoja vierailemalla verkkosivustollamme: www.ipvideocorp.com/support.

Poissulkemiset ja rajoitukset
Tämä takuu on riippuvainen IPVideo-tuotteiden asianmukaisesta varastoinnista, toimituksesta ja perustellusta normaalista käytöstä, eikä sitä erityisesti sovelleta, jos tuotteen mallia tai sarjanumeroa on muutettu, se on vaurioitunut tai poistettu, tai vioista, jotka johtuvat (i) muutoksista tai minkä tahansa muun osapuolen kuin IPVideon tekemät muutokset tuotteisiin, (ii) minkä tahansa muun osapuolen kuin IPVideon tekemä virheellinen huolto, virheellinen asennus tai viallinen korjaus, (iii) tuotteiden käyttö tarkoitukseen, johon niitä ei ole suunniteltu tai tarkoitettu, (iv) ) normaali kuluminen tai huononeminen tai (v) väärinkäyttö, väärinkäyttö, huolimattomuus tai onnettomuudet.

Takuu ei koske IPVideo-tuotteita, jotka on ostettu "sellaisenaan" tai joissa IPVideo, myyjä tai selvitysmies on nimenomaisesti kieltäytynyt tuotteeseen liittyvästä takuuvelvollisuudestaan. Lisäksi takuu koskee vain valtuutetulta jakelijalta/jälleenmyyjältä ostettuja IPVideo-tuotteita.

YLLÄ MYÖNNETTY TAKUU ON AINOA ALKUPERÄISEN OSTAJAN JA IPVIDEON VÄLILLÄ SOVELLETTAVA IPVIDEO-TUOTTEIDEN VÄLINEN TAKUU, EIKÄ MITÄÄN MUITA TAKUITA EI KÄYTÄ. JA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMAAN SUURIMMAAN IPVIDEO KIISTÄÄ KILPAILUSTA JA POIS PÄÄLTÄ KAIKKI MUUT TAKUUT KUIN YLLÄ ASETETUT NIMENOMAISET TAKUUT, JOKO LAINSÄÄTÖISET, NIMENOMAISET TAI OLETETTAMAT OSUUSMAHDOT, SISÄLTÄVÄT TAKUUT . TIETTYJÄ LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI TÄSSÄ MÄÄRITETTYJEN TAKUEIDEN POISsulkemista. JOS TÄLLAISTEN LAINKÄYTTÖALUEIDEN ALAISET LAIT SOVELLETTAVAT, KAIKKI NIMENOMAISET JA OLUETUT TAKUUT RAJOITTUVAT YLLÄ MAINITTUUN TAKUUAIKAAN JA MUUTOIN LAIN SALLIMAAAN SUURIMMAAN. LUOKIN TÄSSÄ KIRJALLISESSA TAKUUSSA SÄÄDETTYÄ TAI PAKOLLINEN LAIN VÄHIMMÄISMÄÄRÄSSÄ, EI IPVIDEO TAI MITÄÄN SEN TYTÄRYHTIÖITÄ OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURAUKSISTA LUOTTAMISTA TAI SEURAAMISTA LAINSÄÄDÖSTÄ TULOT TAI TUOTANTO, SIJOITUSTEN KOROT, LIIKEARVON MENETYKSET, PÄÄOMAKUSTANNUKSET, KORVAUSLAITTEISTON, TILASTOJEN TAI PALVELUJEN KUSTANNUKSET, SEISOKUSTANNUKSET TAI ASIAKKAAN VAATIMUKSET RIIPPUMATTOMASTA SIJOITUKSISTA. IPVIDEON KOKONAIS- JA KOKONAISVASTUU KAIKISTA TÄMÄN TAKUUN MUKAISESTA VAATIMUKSESTA RAJOITtuu TUOTTEESTA MAKSTUUN HINTAAN EIKÄ MISSÄÄN YLITÄ. NÄMÄ MAHDOLLISTEN VASTUUN RAJOITUKSET OVAT OLLEVAT TÄRKEÄ EHDOT TUOTTEEN HINNAN ASETTAMISESSA.

Sovellettava laki

  • Tätä takuuta säätelevät New Yorkin osavaltion lait ja tulkitaan niiden mukaisesti.
  • IPVideo voi muuttaa tätä takuuta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

HALO 2C:n rajoitettu tuotetakuu 2 vuotta

Rev. maaliskuu 2021

Osanumero 201903067

* Laajennetut takuut ovat saatavilla. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai IPVideo-myyjään saadaksesi lisätietoja.

HALO 3C ja 3C-PC - VIIDEN VUODEN RAJOITETTU TUOTTATAKUU

Takuun kattavuus
IPVideo takaa alkuperäiselle ostajalle (jakelijalle), että IPVideo-tuotteessa ei ole suunnittelu-, valmistus- ja materiaalivikoja perustellussa normaalikäytössä viiden (5) vuoden ajan alkuperäisestä ostopäivästä ("Takuuaika") . Tämä takuu koskee myös lisävarusteita, kuten kiinnikkeitä, jos ne sisältyvät IPVideo-tuotteeseen alkuperäisen ostopäivänä.

Alkuperäisen ostajan tulee ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa IPVideolle kaikista IPVideo-tuotteessa ilmenevistä virheistä IPVideon RMA-käsittelyn mukaisesti, ja tämän tekemättä jättäminen tarkoittaa, että alkuperäinen ostaja menettää oikeuden saada virhe korjattua. IPVideolle on esitettävä voimassa oleva ostokuitti tai kuitti, joka todistaa oston ja sen päivämäärän takuuaikana takuupalvelun saamiseksi. Alkuperäisen ostajan ainoa oikeussuojakeino ja IPVideon ainoa ja yksinomainen vastuu rajoittuu IPVideon harkinnan mukaan joko IPVideo-tuotteen korjaamiseen käyttämällä uusia tai kunnostettuja varaosia tai tuotteen vaihtamiseen. Korjatuille tuotteille tai korvatuille tuotteille myönnetään takuu tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti alkuperäisen takuuajan tai yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan sen mukaan, kumpi on pidempi. Kun tuote tai osa vaihdetaan, kaikki vaihdettavat tuotteet tai niiden osat tulevat IPVideon omaisuudeksi. Tämä takuu on voimassa kaikissa maissa, ja se voidaan panna täytäntöön ottamalla yhteyttä IPVideo-tukeen. Saat lisätietoja vierailemalla verkkosivustollamme: www.ipvideocorp.com/support.

Poissulkemiset ja rajoitukset
Tämä takuu on riippuvainen IPVideo-tuotteiden asianmukaisesta varastoinnista, toimituksesta ja perustellusta normaalista käytöstä, eikä sitä erityisesti sovelleta, jos tuotteen mallia tai sarjanumeroa on muutettu, se on vaurioitunut tai poistettu, tai vioista, jotka johtuvat (i) muutoksista tai minkä tahansa muun osapuolen kuin IPVideon tekemät muutokset tuotteisiin, (ii) minkä tahansa muun osapuolen kuin IPVideon tekemä virheellinen huolto, virheellinen asennus tai viallinen korjaus, (iii) tuotteiden käyttö tarkoitukseen, johon niitä ei ole suunniteltu tai tarkoitettu, (iv) ) normaali kuluminen tai huononeminen tai (v) väärinkäyttö, väärinkäyttö, huolimattomuus tai onnettomuudet.

Takuu ei koske IPVideo-tuotteita, jotka on ostettu "sellaisenaan" tai joissa IPVideo, myyjä tai selvitysmies on nimenomaisesti kieltäytynyt tuotteeseen liittyvästä takuuvelvollisuudestaan. Lisäksi takuu koskee vain valtuutetulta jakelijalta/jälleenmyyjältä ostettuja IPVideo-tuotteita.

YLLÄ MYÖNNETTY TAKUU ON AINOA ALKUPERÄISEN OSTAJAN JA IPVIDEON VÄLILLÄ SOVELLETTAVA IPVIDEO-TUOTTEIDEN VÄLINEN TAKUU, EIKÄ MITÄÄN MUITA TAKUITA EI KÄYTÄ. JA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMAAN SUURIMMAAN IPVIDEO KIISTÄÄ KILPAILUSTA JA POIS PÄÄLTÄ KAIKKI MUUT TAKUUT KUIN YLLÄ ASETETUT NIMENOMAISET TAKUUT, JOKO LAINSÄÄTÖISET, NIMENOMAISET TAI OLETETTAMAT OSUUSMAHDOT, SISÄLTÄVÄT TAKUUT . TIETTYJÄ LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI TÄSSÄ MÄÄRITETTYJEN TAKUEIDEN POISsulkemista. JOS TÄLLAISTEN LAINKÄYTTÖALUEIDEN ALAISET LAIT SOVELLETTAVAT, KAIKKI NIMENOMAISET JA OLUETUT TAKUUT RAJOITTUVAT YLLÄ MAINITTUUN TAKUUAIKAAN JA MUUTOIN LAIN SALLIMAAAN SUURIMMAAN. LUOKIN TÄSSÄ KIRJALLISESSA TAKUUSSA SÄÄDETTYÄ TAI PAKOLLINEN LAIN VÄHIMMÄISMÄÄRÄSSÄ, EI IPVIDEO TAI MITÄÄN SEN TYTÄRYHTIÖITÄ OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURAUKSISTA LUOTTAMISTA TAI SEURAAMISTA LAINSÄÄDÖSTÄ TULOT TAI TUOTANTO, SIJOITUSTEN KOROT, LIIKEARVON MENETYKSET, PÄÄOMAKUSTANNUKSET, KORVAUSLAITTEISTON, TILASTOJEN TAI PALVELUJEN KUSTANNUKSET, SEISOKUSTANNUKSET TAI ASIAKKAAN VAATIMUKSET RIIPPUMATTOMASTA SIJOITUKSISTA. IPVIDEON KOKONAIS- JA KOKONAISVASTUU KAIKISTA TÄMÄN TAKUUN MUKAISESTA VAATIMUKSESTA RAJOITtuu TUOTTEESTA MAKSTUUN HINTAAN EIKÄ MISSÄÄN YLITÄ. NÄMÄ MAHDOLLISTEN VASTUUN RAJOITUKSET OVAT OLLEVAT TÄRKEÄ EHDOT TUOTTEEN HINNAN ASETTAMISESSA.

Sovellettava laki

  • Tätä takuuta säätelevät New Yorkin osavaltion lait ja tulkitaan niiden mukaisesti.
  • IPVideo voi muuttaa tätä takuuta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

HALO 3C:n rajoitettu tuotetakuu 5 vuotta

Rev. toukokuu 2023

* Laajennetut takuut ovat saatavilla. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai IPVideo-myyjään saadaksesi lisätietoja.

HALO 3C ja 3C-PC - KYMMENEN VUODEN RAJOITETTU TUOTTATAKUU

Takuun kattavuus
IPVideo takaa alkuperäiselle ostajalle (jakelijalle), että IPVideo-tuotteessa ei ole suunnittelu-, valmistus- ja materiaalivikoja perustellussa normaalikäytössä kymmenen (10) vuoden ajan alkuperäisestä ostopäivästä ("takuuaika") kun ostetaan 10 vuoden HALO Cloud -lisenssillä. Tämä takuu koskee myös lisävarusteita, kuten kiinnikkeitä, jos ne sisältyvät IPVideo-tuotteeseen alkuperäisen ostopäivänä.

Alkuperäisen ostajan tulee ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa IPVideolle kaikista IPVideo-tuotteessa ilmenevistä virheistä IPVideon RMA-käsittelyn mukaisesti, ja tämän tekemättä jättäminen tarkoittaa, että alkuperäinen ostaja menettää oikeuden virheen korjaamiseen. IPVideolle on esitettävä voimassa oleva ostokuitti tai ostokuitti, joka todistaa oston ja sen päivämäärän takuuaikana takuupalvelun saamiseksi. Alkuperäisen ostajan ainoa oikeussuojakeino ja IPVideon ainoa ja yksinomainen vastuu rajoittuu IPVideon harkinnan mukaan joko IPVideo-tuotteen korjaamiseen käyttämällä uusia tai kunnostettuja varaosia tai tuotteen vaihtamiseen. Korjatuille tuotteille tai korvatuille tuotteille myönnetään takuu tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti alkuperäisen takuuajan tai yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan sen mukaan, kumpi on pidempi. Kun tuote tai osa vaihdetaan, kaikki vaihdettavat tuotteet tai niiden osat tulevat IPVideon omaisuudeksi. Tämä takuu on voimassa kaikissa maissa, ja se voidaan panna täytäntöön ottamalla yhteyttä IPVideo-tukeen. Lisätietoja saat verkkosivuiltamme: www.ipvideocorp.com/support.

Poissulkemiset ja rajoitukset
Tämä takuu on riippuvainen IPVideo-tuotteiden asianmukaisesta varastoinnista, toimituksesta ja perustellusta normaalista käytöstä, eikä sitä erityisesti sovelleta, jos tuotteen mallia tai sarjanumeroa on muutettu, se on vaurioitunut tai poistettu, tai vioista, jotka johtuvat (i) muutoksista tai minkä tahansa muun osapuolen kuin IPVideon tekemät muutokset tuotteisiin, (ii) minkä tahansa muun osapuolen kuin IPVideon tekemä virheellinen huolto, virheellinen asennus tai viallinen korjaus, (iii) tuotteiden käyttö tarkoitukseen, johon niitä ei ole suunniteltu tai tarkoitettu, (iv) ) normaali kuluminen tai huononeminen tai (v) väärinkäyttö, väärinkäyttö, huolimattomuus tai onnettomuudet.

Takuu ei koske IPVideo-tuotteita, jotka on ostettu "sellaisenaan" tai joissa IPVideo, myyjä tai selvitysmies on nimenomaisesti kieltäytynyt tuotteeseen liittyvästä takuuvelvollisuudestaan. Lisäksi takuu koskee vain valtuutetulta jakelijalta/jälleenmyyjältä ostettuja IPVideo-tuotteita. IPVideon tuote iPanic ei kuulu tämän takuun piiriin.

YLLÄ MYÖNNETTY TAKUU ON AINOA ALKUPERÄISEN OSTAJAN JA IPVIDEON VÄLILLÄ SOVELLETTAVA IPVIDEO-TUOTTEIDEN VÄLINEN TAKUU, EIKÄ MITÄÄN MUITA TAKUITA EI KÄYTÄ. JA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMAAN SUURIMMAAN IPVIDEO KIISTÄÄ KILPAILUSTA JA POIS PÄÄLTÄ KAIKKI MUUT TAKUUT KUIN YLLÄ ASETETUT NIMENOMAISET TAKUUT, JOKO LAINSÄÄTÖISET, NIMENOMAISET TAI OLETETTAMAT OSUUSMAHDOT, SISÄLTÄVÄT TAKUUT . TIETTYJÄ LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI TÄSSÄ MÄÄRITETTYJEN TAKUEIDEN POISsulkemista. JOS TÄLLAISTEN LAINKÄYTTÖALUEIDEN ALAISET LAIT SOVELLETTAVAT, KAIKKI NIMENOMAISET JA OLUETUT TAKUUT RAJOITTUVAT YLLÄ MAINITTUUN TAKUUAIKAAN JA MUUTOIN LAIN SALLIMAAAN SUURIMMAAN. LUOKIN TÄSSÄ KIRJALLISESSA TAKUUSSA SÄÄDETTYÄ TAI PAKOLLINEN LAIN VÄHIMMÄISMÄÄRÄSSÄ, EI IPVIDEO TAI MITÄÄN SEN TYTÄRYHTIÖITÄ OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURAUKSISTA LUOTTAMISTA TAI SEURAAMISTA LAINSÄÄDÖSTÄ TULOT TAI TUOTANTO, SIJOITUSTEN KOROT, LIIKEARVON MENETYKSET, PÄÄOMAKUSTANNUKSET, KORVAUSLAITTEISTON, TILASTOJEN TAI PALVELUJEN KUSTANNUKSET, SEISOKUSTANNUKSET TAI ASIAKKAAN VAATIMUKSET RIIPPUMATTOMASTA SIJOITUKSISTA. IPVIDEON KOKONAIS- JA KOKONAISVASTUU KAIKISTA TÄMÄN TAKUUN MUKAISESTA VAATIMUKSESTA RAJOITtuu TUOTTEESTA MAKSTUUN HINTAAN EIKÄ MISSÄÄN YLITÄ. NÄMÄ MAHDOLLISTEN VASTUUN RAJOITUKSET OVAT OLLEVAT TÄRKEÄ EHDOT TUOTTEEN HINNAN ASETTAMISESSA.

Sovellettava laki

  • Tätä takuuta säätelevät New Yorkin osavaltion lait ja tulkitaan niiden mukaisesti.
  • IPVideo voi muuttaa tätä takuuta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

HALO 3C ja 3C-PC rajoitettu tuotetakuu 10 vuotta

Rev. tammikuu 2024